Kolofon

Naslov:

PRAVNA DIGITALNA ENCIKLOPEDIJA IN UČILNICA SLOVENIJE – DEUS (Elektronski vir)

Uredniški odbor:

Ines Vodopivec (vodja projekta), Matej Avbelj, Dimitrij Rupel

Tehnično uredništvo:

Janez Polc, Primož Jambrek, Ana Češarek, Valerija Stopar

Elektronska lokacija/dostop:

http://deus.nova-uni.si/

Avtorske pravice:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Fakulteta za državne in evropske študije

Sofinancerji projekta:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Jezikovni pregled:

Katarina Vatovec, Valerija Stopar

Oblikovanje spletnega mesta in tehnična izvedba:

Janez Polc

Številčenje:

2019-

ISSN

2738-5469